Vacature

Werken bij Carglass? Bekijk al onze vacatures!

Onze klanten beoordelen onze service met 4.6/5 (gebaseerd op 22,049 beoordelingen)

Heb jij al een camera achter de voorruit?

Op dit moment is een filmpje van een Nederlandse automobilist internationaal een hit. In het filmpje zien we hoe een auto van het merk Tesla eerder dan de bestuurder een ongeluk op de snelweg detecteert. Je hoort een akoestische waarschuwing en de auto komt veilig tot stilstand. Door: Hans Verstraeten Marketing Program Manager at Carglass® Dit is een mooi voorbeeld van de werking van ADAS, ofwel Advanced Driver Assistance Systems. Deze systemen maken gebruik van technologie om de omgeving in de gaten te houden. Met dit artikel geef ik een inkijkje in mijn werk en deel ik mijn ervaringen met ADAS bij Carglass®. Ik leg uit waarom je steeds vaker een camera achter de voorruit zult vinden, wat ervoor nodig is om ze in goede staat te houden en ik eindig met enkele praktische tips voor automobilisten met zo'n camera.

Steeds vaker een camera achter de voorruit

ADAS is een verzamelnaam voor allerlei systemen die automobilisten passief of actief helpen veilig aan het verkeer deel te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan systemen die je helpen een veilige afstand tot je voorganger te houden, die waarschuwen voor het onbedoeld verlaten van je weghelft of die afremmen voor stilstaande auto’s of plotseling overstekende voetgangers. Vonden we deze systemen zo’n tien jaar geleden alleen nog maar in auto’s in het duurste segment, tegenwoordig zijn de meest gangbare middenklasse auto’s al uit te rusten met een of meer van deze systemen. En vanaf 1 januari 2017 is het hoogste Euro NCAP veiligheidsniveau (5 sterren) alleen nog maar mogelijk door toepassing van een of meer van deze systemen. Mijn verwachting is dan ook dat het aantal auto’s met ADAS explosief gaat stijgen.

Om de omgeving in de gaten te houden wordt voor ADAS steeds vaker gebruik gemaakt van camera’s. De toepassingsmogelijkheden van camera’s zijn groter en de kosten zijn relatief laag. De camera’s bevinden zich vrijwel altijd aan de bovenzijde van de voorruit. In winterse omstandigheden is het dan ook verstandig om dit deel van je voorruit extra goed schoon te houden.

Soms moet die camera opnieuw worden ingesteld

Om een goede werking van de camera te kunnen garanderen moet deze af en toe softwarematig worden “uitgelijnd” ofwel gekalibreerd. Een kalibratie van een ADAS camera wordt dan door de autofabrikant voorgeschreven, bijvoorbeeld bij een voorruitvervanging of het wisselen van banden met een andere diameter. Dit heeft ermee te maken dat de precieze stand van de camera ten opzichte van de omgeving kan variëren naar gelang de positie van de ruit of de hoogte van het voertuig. Een afwijking in de positie van de camera van enkele millimeters kan bij een zicht naar voren over tientallen meters al snel grote afwijkingen veroorzaken. Om deze afwijking op te heffen is kalibreren noodzakelijk.

0026RCS laser ADAS

Bij bepaalde merk en type auto’s moet kalibratie al rijdende worden uitgevoerd. We spreken in dit geval van een dynamische kalibratie. Bij andere merk en type auto’s moet de camera in stilstand op een vlakke ondergrond en met behulp van een puntenbord en lasers worden gekalibreerd. We spreken in dat geval van een statische kalibratie. Ook komt een combinatie van statisch en dynamisch kalibreren voor. In dergelijke gevallen zijn vaak twee camera’s toegepast. Het gaat hier te ver om alle varianten en handelingen te beschrijven die bij het kalibreren moeten worden gevolgd, maar ga ervan uit dat dit zorgvuldig moet worden gedaan door goed getrainde monteurs.

Camera kalibratie verloopt niet altijd vlekkeloos

Carglass® kan inmiddels meer dan 95% van alle bij ons aangeboden auto’s, voorzien van een ADAS-camera, succesvol kalibreren. Echt veel meer dan dat wordt het ook niet. Bij de introductie van een nieuw model auto duurt het namelijk enkele maanden voordat de juiste software wordt vrijgegeven aan derden voor camera kalibratie. In de tussentijd worden deze auto’s wel met ruitschade bij ons aangeboden. In die gevallen schakelen we de hulp in van de merkdealer. De voorruit wordt door ons vervangen en de camera laten wij door de merkdealer kalibreren tot het moment dat we deze zelf met onze apparatuur kunnen kalibreren. Soms is de kalibratie door de dealer echter niet mogelijk of niet succesvol. Op zich geen probleem; in overleg kan altijd een passende oplossing worden gevonden. Een echt probleem wordt het pas als men dit niet toegeeft, maar tracht te verhullen. Daar zit dan precies mijn opwinding. Gelukkig zijn onze monteurs hierop alert en nemen hier geen genoegen mee. Hieronder een drietal voorbeelden.

"De betreffende auto hoeft niet te worden gekalibreerd."

Dit is vrijwel altijd onjuist. Als bij de schademelding aan de hand van de ruitcode is vastgesteld dat er een camera achter de ruit zit, dan weten onze monteurs precies welk type kalibratie er conform de voorschriften van de autofabrikant vereist is.

"De kalibratie kon niet succesvol worden uitgevoerd, omdat er storingen zijn veroorzaakt bij de voorruitvervanging."

Onze monteurs kunnen deze verkapte beschuldiging eenvoudig weerleggen doordat we voorafgaand aan de ruitvervanging altijd de reeds aanwezige storingen uitlezen en vastleggen en dit ook na de ruitvervanging doen.

"De kalibratie is succesvol uitgevoerd, maar een uitdraai konden we niet maken."

Ook hier nemen onze monteurs geen genoegen mee, want om de veiligheid van de automobilist te kunnen garanderen is een kalibratiebewijs voor ons cruciaal. Bij het laatste voorbeeld kwamen wij er dankzij het consequent doorvragen van onze monteurs enkele keren achter dat de kalibratie niet (succesvol) was uitgevoerd. Dit komt gelukkig zelden voor, want deze misleiding is in potentie erg risicovol. Kalibratie is een handeling die van groot belang is voor de veiligheid van de automobilist. Gelukkig zijn onze processen zodanig ingericht dat we berijders maximaal kunnen behoeden voor deze risico’s. We kalibreren altijd zelf, tenzij de software nog niet beschikbaar is. In dat geval zoeken we net zolang door totdat we een deskundige dealer hebben gevonden, uiteraard altijd in nauwe samenspraak met de klant. En in het uiterste geval voeren we de job niet uit. We doen geen concessies aan de veiligheid van de automobilist.

Hoeveel risico loop je en wat kun je doen om dit te beperken?

Zoals ik hierboven al aangaf; het gaat veel vaker goed dan niet goed. Wat voor risico loop je dan eigenlijk? Risico wordt doorgaans berekend met de formule risico = kans x effect. Risico loop je dus vooral als de kans groot is en/of de gevolgen (=effect) groot zijn. De kans op een ondeskundige camera kalibratie is lastig vast te stellen. Van iedere 100 voorruiten zijn er thans zo'n 5 voorzien van een ADAS-camera, maar dit aantal zal de komende jaren naar verwachting flink toenemen. Carglass® hoeft slechts in minder dan 5% van de ADAS-voorruitvervangingen een merkdealer in te schakelen. Dit betreft bij ons momenteel enkele honderden voorruiten op jaarbasis. Hiervan verloopt het overgrote deel vlekkeloos. Maar hoe groot of klein mag de kans eigenlijk zijn als de gevolgen groot kunnen zijn? Ervaringen met ADAS bij Tesla laten zien dat berijders snel wennen aan technologische hulpsystemen. Maar dan moet je er wel op kunnen vertrouwen, ook na een voorruitvervanging.

0026RCS device ADAS

Mijn collega’s en ik zijn dagelijks bezig om de risico’s voor automobilisten zo klein mogelijk te houden. Dat doen we door continue te investeren in mensen, hulpmiddelen en technologie. Maar ook automobilisten kunnen het risico voor zichzelf beperken met de onderstaande tips:

  • Kies bewust voor een deskundige autoruitschadehersteller, zeker als je auto beschikt over een camera achter de voorruit. Jij kunt in veel gevallen zelf bepalen wie jouw ruitschade gaat herstellen, ook als je verzekerd bent. Laat je niet te makkelijk sturen naar een hersteller die niet je voorkeur heeft. En wees je bewust dat verzekeraars jouw keuze proberen te beïnvloeden door schadesturing toe te passen.
  • Als er een camera achter je voorruit gemonteerd is, controleer dan vooraf of de hersteller in staat is tot het uitvoeren van een kalibratie. Indien deze verklaart dat dit niet nodig is, wees dan op je hoede en vraag desnoods of ze dit schriftelijk willen verklaren. Vertrouw je het niet, kies dan een andere hersteller.
  • Vraag voor aanvang van de werkzaamheden of de auto kan worden uitgelezen op reeds aanwezige storingen en vraag inzage in het resultaat. Vraag ook na afronding van de werkzaamheden inzage in een storingsuitdraai. Ruitvervanging mag geen extra storingen tot gevolg hebben.
  • Vraag de monteur of je mee mag kijken bij het uitvoeren van de werkzaamheden, inclusief de kalibratie. Stel alle vragen die je hebt. Een echte vakman zal je belangstelling namelijk waarderen. Als dit niet mogelijk is, wees dan extra alert.
  • Vraag altijd om het bewijs van een succesvolle kalibratie. Mochten er later problemen ontstaan, dan heb je een schriftelijk bewijs. Als je auto na vertrek toch opeens een storing aangeeft laat dit dan meteen controleren bij de hersteller en blijf er niet mee doorrijden.

Hopelijk ben je door dit artikel beter op de hoogte van de opkomst van ADAS, het belang van camera kalibratie en de tips om zelf het risico te beperken.

Categorieën ADAS Autoruiten