Zuinige auto’s zorgen voor marktverstoring

Motorrijtuigenbelasting in 2016 omhoog voor u?

In 2014 werd al bekend dat automobilisten met een milieuvriendelijke auto vanaf 2016 ook motorrijtuigenbelasting moesten gaan betalen. Eigenaren van elektrische of hybride auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal vijftig gram reden belastingvrij. Om enigszins tegemoet te komen aan alle groene rijders in Nederland zou een lager tarief gehanteerd worden, namelijk de helft. Ook was het plan groene automobilisten vanaf 2016 geen provinciale opcenten te laten betalen. Opcenten is een extra belasting die een provincie mag heffen bij haar inwoners als zij in het bezit zijn van een personenauto of motor. Een provincie mag dat bedrag zelf bepalen. Er is wel een maximumniveau, bepaald door de rijksoverheid.

Voor niets gaat de zon op

Daarbij zou ook het systeem van bijtellingen aangepast worden. Vanaf 2016 zou de laagste categorie van 4% bijtelling verdwijnen. Wanneer een lease-auto volledig elektrisch is, was het de bedoeling deze in de categorie van 7% bijtelling te plaatsen. In de categorie van 14% bijtelling kwamen dan alle hybride auto’s met een CO2-uitstoot tot 50 gram. Autobezitters met een ‘gewone’ zuinige auto met een uitstoot van 51 tot 79 gram, zouden in de categorie 20% bijtelling vallen. Voor alle overige auto’s geldt een bijtelling van 25%.

Tenminste.. dat was het plan. Inmiddels horen we andere verhalen.

Motorrijtuigenbelasting hybride auto’s in 2016 omhoog: groen7.nl/motorrijtuigenbelasting-vrij-rijden-komende-jaren/

012RCS_bmw-i3-woods

Niet 5 maar 2 bijtellingscategorieën

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën is van plan het aantal bijtellingscategorieën terug te brengen van 5 naar 2. Waar eerder in de plannen werd gezegd dat de laagste categorie van 4% bijtelling zou verdwijnen, is deze in de nieuwe plannen juist weer terug. Wiebes stelt nu dat een laag tarief van 4% bijtelling blijft bestaan voor auto’s die geen schadelijke stoffen uitstoten, maar daartegenover een categorie met een hoog tarief van maar liefst 22% bijtelling waarin onder andere veel leaseauto’s zullen vallen. De andere 3 categorieën vervallen volgens de nieuwste plannen.

Waarom deze aanpassingen?

Door de huidige fiscale voordelen voor automobilisten die in zuinige auto’s rijden, worden er steeds meer energiezuinige auto’s op de markt gebracht die daarvan profiteren. Voor de volksgezondheid natuurlijk een positieve ontwikkeling, maar voor de overheid een financiële domper. Zo heeft de belasting miljarden misgelopen aan inkomsten. Volgens Wiebes zijn de aanpassingen nodig om de belastinginkomsten op niveau te houden en een verdere marktverstoring te voorkomen.