Overheid investeert 70 miljoen euro in Intelligente Transportsystemen (ITS)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, onder leiding van Minister Schultz van Haegen, gaat samen met twaalf regio’s flink investeren in Intelligente Transportsystemen (ITS). In totaal gaat het om een bedrag van 70 miljoen euro die tot 2017 ingezet gaat worden. Een flinke smak geld, maar volgens de betrokken overheden versterkt deze miljoeneninvestering de positie van Nederland als internationaal koploper op het gebied van innovatieve mobiliteit en biedt het kansen voor het bedrijfsleven.

Intelligente Transportsystemen is een verzamelberip voor de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën in transportinfrastructuur en voertuigen. Deze systemen vergroten de verkeersveiligheid en gaan de verkeersstromen beter beheersen, waardoor het verkeer efficiënter en milieuvriendelijker wordt.

9 ITS-projecten testen rondom verschillende thema’s

Om deze nieuwe technieken in de praktijk te testen gaat Minister Schultz samen met de regionale bestuurders negen ITS-projecten rondom verschillende thema’s door het hele land opzetten.

Een van deze thema’s is een project samen met Ahold, de organisatie achter supermarktketen Albert Heijn. Dit project moet ervoor zorgen dat het vrachtverkeer slimmer gaat rijden waardoor de supermarktlogistiek verbetert. Uiteindelijk is de verwachting dat dit structureel tweehonderd autovrachtritten per dag kan schelen.

Daarnaast start er in Brabant en Noord-Holland een ITS-project dat filevorming door incidenten gaat verminderen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft aan dat er jaarlijks ruim 20.000 vrachtauto’s en 150.000 personenauto’s op het hoofdwegennet stranden door incidenten. Het beter delen van informatie leidt er toe dat weggebruikers beter rekening kunnen houden met incidenten. Bij een landelijke dekking levert dit een filereductie van 2,5% op.

013RCS_rear-view-mirror-traffic

Volgens de Rijksoverheid zijn festivalbezoekers jaarlijks goed voor vijf miljoen autoritten in de spits en rond de steden. Om de omgeving voor festivalbezoekers en andere weggebruikers zo goed mogelijk bereikbaar te houden, start er een interessant project dat zich richt op het beter verspreiden van het verkeer bij extreme drukte. Volgens betrokkenen valt er op dit vlak veel winst te behalen door middel van goede informatiediensten en event-apps. Reizigers krijgen real-time reisadvies op maat. Zo blijft de omgeving voor festivalbezoekers en andere weggebruikers zo goed mogelijk bereikbaar.

Met de nieuwe Intelligente Transportsystemen krijgen reizigers dus persoonlijk advies op basis van real-time informatie waardoor ze in staat zijn te anticiperen op wat ze zelf zien, en daarnaast op wat er in de omgeving, buiten het gezichtsveld, gebeurt. Auto’s communiceren daarvoor niet alleen met elkaar en de kant van de weg, maar in de toekomst zelfs met verkeerslichten.

Filevorming: ITS-projecten moeten dit reduceren bron: www.nu.nl