Afspraak maken

Carglass® Privacybeleid

1.Inleiding

Deze website www.carglass.nl (de “Site”) wordt beheerd door Carglass B.V., opererend onder de naam Carglass® en gevestigd te Science Park Eindhoven 5525, 5692 EM Son en in dit Privacy Beleid ook “wij” of “ons” of “Carglass®” genoemd. Wij respecteren en beschermen uw privacy.

Dit Privacy Beleid dient samen met onze Gebruiksvoorwaarden gelezen te worden en beschrijft hoe wij zullen omgaan met persoonsgegevens die u ons bezorgt of die wij over u verzamelen.

Lees het onderstaande aandachtig om te weten hoe wij zullen omgaan met uw persoonsgegevens.

2.Informatie die wij over u kunnen verzamelen door gebruik van de Site

Wij kunnen online op verschillende manieren informatie over u verzamelen, zoals door uw gebruik van deze Site of door ons gebruik van cookies (zie hier).

Op bepaalde delen van de site wordt u verzocht contact met ons op te nemen om een afspraak te maken of om u door ons te laten contacteren (hetzij telefonisch, per e-mail of per sms), of om uw vragen en opmerkingen door te geven. Als u dit doet, kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Uw naam, adres (privé of werk), telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot uw voertuig en verzekering;
 • Gegevens met betrekking tot uw correspondentie met ons, indien u ons gecontacteerd heeft;
 • Details van uw bezoek aan onze Site en de bronnen die u gebruikt.

3.Ons gebruik van uw persoonsgegevens verzameld door de Site

Wij kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen door de Site gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om ervoor te zorgen dat de Site op een efficiënte manier aan u getoond wordt;
 • In het kader van klantenbeheer en om onze diensten en goederen te kunnen leveren;
 • Om u informatie te bezorgen die u van ons gevraagd heeft;
 • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor u hebben uitgevoerd;
 • Om onze werkwijze te ontwikkelen en verbeteren, voornamelijk door u te contacteren voor ons klantenonderzoek en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen; en
 • Tenzij u ons verzocht heeft dit niet te doen, om u elektronische en/of papieren marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie Uw rechten hieronder).

4.Internet Cookies

Link naar cookies policy

5.Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken die niet door de Site verzameld worden

Naast de informatie die we over u verzamelen door de site, kunnen we ook persoonlijke informatie over u verkrijgen op ander manieren, bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of via papieren formulieren, zoals de opdrachtbon. Hoe wij met deze informatie omgaan, is onderworpen aan dit Privacy Beleid.

Persoonsgegevens kunnen omvatten:

 • Uw naam, adres (privé of werk), telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot uw voertuig en verzekering;
 • Gegevens met betrekking tot uw correspondentie met ons, indien u ons gecontacteerd heeft;

6.Ons gebruik van uw persoonsgegevens die niet door de Site verzameld worden

Wij kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om u onze diensten en goederen te leveren en andere informatie waar u om gevraagd heeft;
 • In het kader van klantenbeheer en om de diensten die wij aan u geleverd hebben aan u en/of uw verzekeringsmaatschappij te factureren;
 • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor u hebben uitgevoerd;
 • Om onze werkwijze te ontwikkelen en te verbeteren, voornamelijk door u te contacteren voor ons klantenonderzoek en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen; en
 • Tenzij u ons verzocht heeft dit niet te doen, om u elektronische en/of papieren marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie uw rechten hieronder).

7.Doorgeven van uw persoonsgegevens verzameld door de Site of op een andere manier

Door ons uw persoonsgegevens te bezorgen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we uw persoonsgegevens kunnen delen met derden indien:

 • Deze derde partij uw verzekeringsmaatschappij, volmacht of lease- en fleetbedrijf is. Bijvoorbeeld: wij geven uw persoonsgegevens allicht door aan uw verzekeringsmaatschappij om uw claim te behandelen die onder uw polis valt en/of om betaling te verkrijgen van uw verzekeringsmaatschappij voor de diensten die we aan u geleverd hebben; wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan uw verzekeringsmaatschappij om fraude te voorkomen en/of om in het algemeen onze dienstverlening aan uw verzekeringsmaatschappij te verbeteren, wat ten goede komt aan u en andere polishouders. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan uw verzekeringsmaatschappij ter uitvoering van klantentevredenheidsonderzoek; of
 • Wij rechtstreeks of onrechtstreeks een beroep doen op externe dienstverleners (waaronder, bijvoorbeeld, andere leden van de Belron® groep, waartoe Carglass® behoort, of bedrijven en/of dienstverleners aangesteld door de Belron® groep) om gegevens te verwerken. Wij doen bijvoorbeeld een beroep op leveranciers die ons bijstaan in de verwerking van betalingen of facturatie, wij gebruiken ook externe partijen indien wij bijstand nodig hebben om betaling van onze facturen te verkrijgen; of
 • Wij externe dienstverleners gebruiken om informatie die verzameld wordt in onze filialen of via mobiele apparaten, door te sturen naar ons informatiesysteem; of
 • Wij externe dienstverleners gebruiken die ons bijstaan met onze klantentevredenheidsonderzoeken; de resultaten van deze onderzoeken willen we gebruiken om onze service te ontwikkelen en verbeteren; uw verzekeraar kan willen dat wij het resultaat van uw antwoord met hem delen; of
 • U expliciet uw toestemming gegeven heeft om uw persoonsgegevens te delen met bepaalde derde partijen; of
 • Wij een externe toeleverancier gebruiken in onze dienstverlening naar u; op piekmomenten kunnen wij bijvoorbeeld uw oproep doorschakelen naar een extern Customer Contact Center om uw afspraak bij ons te maken; of
 • Wij een wettelijke, gereglementeerde of professionele verplichting hebben om uw persoonsgegevens door te geven (bijvoorbeeld, om onze verplichtingen naar de belastingsdiensten na te komen) of om onze Gebruiksvoorwaarden van de Website of Algemene Voorwaarden toe te passen of op te leggen, of om onze rechten, eigendommen, of veiligheid van onze onderneming, werknemers of anderen te beschermen; of
 • Carglass B.V., of vrijwel al haar activa gefusioneerd of overgenomen worden door een externe partij, en uw persoonsgegevens een deel kunnen uitmaken van de gefusioneerde of overgedragen activa; of
 • Wij anonieme statistische informatie doorgeven over het gebruik van de Site en verwante gebruiksinformatie aan achtenswaardige derde partijen. Uitgezonderd in bovenstaande gevallen, zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen.

8.Waar we uw persoonsgegevens bewaren

Om onze diensten en daarmee samenhangende activiteiten, zoals klantenonderzoek en de Site te kunnen leveren, kunnen persoonsgegevens die we over u verzamelen, worden doorgestuurd naar en bewaard door een externe partij op een bestemming binnen of buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief in een land waar de wetgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens minder streng is. Als we beroep doen op een externe partij om in onze naam persoonsgegevens te verwerken, eisen wij, ongeacht hun locatie, contractueel van hen om passende beveiliging te voorzien voor persoonlijke informatie. Door verder gebruik van onze diensten of de Site en het doorsturen van persoonsgegevens, gaat u akkoord met deze doorgave, bewaring of verwerking van uw persoonsgegevens.

9.Telefoongesprekken van en naar Carglass®

Doorgaans nemen wij alle binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken op met onze klanten van en naar ons Customer Contact Center voor coachingsdoeleinden.

Binnenkomende gesprekken in onze filialen kunnen soms opgenomen worden voor kwaliteitsdoeleinden. Deze worden bewaard voor maximum 6 maanden.

Gesprekken van of naar externe door ons aangestelde Customer Contact Centers zullen doorgaans ook opgenomen worden.

Door onvoorziene problemen met het informatiesysteem kan het in bepaalde gevallen niet mogelijk zijn gesprekken op te nemen of opnames op te roepen.

10.E-mail, sms en andere elektronische berichten

Wij kunnen u contacteren per e-mail, sms of een ander communicatiemiddel (fysiek of elektronisch) met betrekking tot uw reservatie, inclusief een herinnering voor uw afspraak per e-mail of sms.

Uitgezonderd indien u ons verzocht heeft dit niet te doen, kunnen wij u contacteren over onze diensten en producten per post, e-mail, sms of andere fysieke of elektronische middelen.

11.Uw rechten

U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. U kan dit recht uitoefenen door de relevante vakjes aan te vinken of door ons op elk moment te contacteren op onderstaande contactgegevens.

Merk op dat door verder gebruik te maken van onze diensten of de Site en door ons via de Site of op een andere manier persoonsgegevens door te geven of door te e-mailen naar adressen die op de Site vermeld staan, u instemt met ons gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Beleid. Gelieve ons geen persoonsgegevens te bezorgen indien u niet wilt dat ze op deze manier gebruikt worden.

Ons Privacy Beleid en/of Gebruiksvoorwaarden van de Website kunnen op elk moment door ons gewijzigd worden zonder u hierover in te lichten. Gelieve deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van veranderingen.

U heeft wettelijk het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die Carglass® over u heeft en fouten te corrigeren. U heeft eveneens het recht ons te vragen om uw gegevens te verwijderen uit ons systeem. Als wij dit verzoek ontvangen, zullen wij een redelijke inspanning leveren onder de toepasselijke wetgeving om, zoals gevraagd, de persoonsgegevens te bezorgen, wijzigen of verwijderen. Alle verzoeken, alsook andere vragen die u mogelijk heeft over ons Privacy Beleid of over de informatie die Carglass® over u heeft, dienen schriftelijk gericht te worden tot:

Carglass B.V.
T.a.v. Customer Service
Postbus 115
5690 AC Son

Merk op dat u zich dient te identificeren met uw identiteitskaart.

Onze klanten beoordelen onze service met

9.1 / 10

Gebaseerd op 5639
beoordelingen


Lees alle beoordelingen


Online afspraak

U kunt hier snel en eenvoudig online een afspraak maken

Maak afspraak


Zoek vestiging

Wij helpen u graag op een van onze vestigingen. Er is er altijd een bij u in de buurt. 

Zoek vestiging