Afspraak maken

Carglass® privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2020

Wat is er gewijzigd?

25 mei 2018
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening geeft u rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Door middel van de wijzigingen in de privacyverklaring willen wij u nog beter informeren over de persoonsgegevens die wij verwerken.

Wij hebben onze privacyverklaring een nieuwe gelaagde structuur gegeven zodat het voor u gemakkelijker leesbaar en begrijpelijk is. In de privacyverklaring leggen wij aan u uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welke doelen. Wij lichten ook toe welke rechten u heeft, hoe u ze kunt uitoefenen en waar u terecht kunt met uw vragen.

Uw privacy

De websites www.carglass.nl (in deze privacyverklaring aangeduid als ‘’Site’’) en www.mijncarglass.nl (in deze privacyverklaring gezamenlijk aangeduid als ‘’Sites”) worden beheerd door Carglass B.V., opererend onder de naam Carglass® en gevestigd te Science Park Eindhoven 5525, postcode 5692 EM in Son en in deze privacyverklaring ook “wij” of “ons” of “Carglass®’’ genoemd. Carglass® maakt deel uit van de Belron groep.

Om de Carglass® diensten te kunnen leveren, is het in een aantal gevallen noodzakelijk dat Carglass® uw persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Carglass® van u verzamelt en hoe wij die gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring dient samen met onze gebruiksvoorwaarden gelezen te worden om te weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verwerken persoonsgegevens indien u:

Telefonisch contact opneemt met ons Customer Contact Center.
Telefoongesprekken met ons Customer Contact Center worden opgenomen, daarnaast wordt uw telefoonnummer verwerkt zodat we u kunnen herkennen bij een volgend gesprek.

Een e-mail naar ons verstuurt.
De e-mail en de daarin vermelde persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor zover dit nodig is voor het verlenen van onze service aan u.

Post naar ons verstuurt.
Het poststuk en de daarin vermelde persoonsgegevens worden door ons verwerkt.

Contact met ons opneemt via Whatsapp, de chat of social media.
Het gaat daarbij om de volgende gegevens: kenteken, e-mailadres, eventuele foto's van de schade, telefoonnummer en de inhoud van de correspondentie.

Een afspraak maakt voor het vervangen/repareren van uw autoruit.
Het gaat daarbij om de volgende gegevens: kenteken, de datum waarop de schade is ontstaan, welke ruit de schade betreft, hoeveel beschadigingen in de ruit zitten, de eigenaar van de auto, verzekeringsmaatschappij, type verzekering, oorzaak van de schade, aanspreektitel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens bedrijf/werkgever (naam, postcode, straat, huisnummer, toevoeging en plaats).

Ons een reparatie en/of een vervanging van een autoruit laat uitvoeren.
Het gaat daarbij om de volgende gegevens: taaknummer, taaktype, datum en tijdstip geplande werkzaamheden, naam, adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens indien van toepassing, schade, verbruikte artikelen voor de werkzaamheden, gedane betalingen, handtekening, klantnummer, kenteken en chassisnummer auto.

Een offerte aanvraagt voor de reparatie van een kleine autoschade.
Het gaat daarbij om de volgende gegevens: foto’s van de schade, omschrijving van de schade, kenteken, e-mailadres, naam, telefoonnummer en postcode.

Ons een reparatie laat uitvoeren van een kleine autoschade.
Het gaat daarbij om de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, omschrijving van de schade, omschrijving reparatie, kenteken, nummer werkbon en gedane betalingen.

Ons van uw klantfeedback voorziet.
Het gaat daarbij om de volgende gegevens: kenteken, naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en polisnummer.

Carglass® hoofdkantoor of een van haar vestigingen bezoekt.
Het gaat daarbij om uw naam. Daarnaast kunnen videobeelden worden opgenomen om de veiligheid van mensen en eigendommen in het pand van Carglass® te beschermen.

Carglass® benoemt in uw activiteiten op social media.
Het gaat daarbij om de persoonlijke identificatiegegevens die zichtbaar zijn in uw social media post: naam, adres, telefoonnummer, klantnummer, kenteken en chassisnummer auto.

Goederen en/of diensten aan Carglass® hebt geleverd.
Het gaat daarbij om uw persoonlijke identificatiegegevens.

Een zakenrelatie hebt met Carglass®.
Het gaat daarbij om de contactgegevens van opdrachtgevers in functie van de zakelijke samenwerking en voorkeuren van uzelf en uw gezinsleden (indien u deze gegevens zelf met ons hebt gedeeld) voor het bijwonen van een (familie)evenement en het onderhouden van relaties.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk:

 • om de door u gewenste reparaties/vervangingen uit te voeren;
 • om te communiceren over afspraken en uw vragen te beantwoorden;
 • om te registreren welke reparaties/vervangingen wij hebben uitgevoerd en welke communicatie is gevoerd;
 • om uw aanspraak op garantie na te komen;
 • om u na te bellen als wij een offerte naar u hebben verstuurd maar u deze niet heeft geaccordeerd;
 • om betalingen te doen en ontvangen;
 • om u (digitale) herinneringen te kunnen sturen rondom uw (voorgenomen) afspraak;
 • om de kwaliteit van onze dienstverlening, namelijk het vervangen/repareren van autoruiten en het repareren van kleine autoschades, te verbeteren;
 • om aanbiedingen en informatie te versturen met betrekking tot soortgelijke diensten en producten die we eerder aan u hebben geleverd;
 • om aanbiedingen en informatie te versturen met betrekking tot diensten en producten die we niet eerder aan u hebben geleverd;
 • om de geleverde diensten te factureren aan de afnemer, leasemaatschappij of de verzekeringsmaatschappij;
 • om het functioneren van de Sites te verbeteren;
 • analyses op onze websites en online kanalen te kunnen doen om de gebruikservaring te verbeteren;
 • voor het opslaan van voorkeuren, combineren van data en inhoud van ingevulde formulieren zodat we content en aanbiedingen kunnen laten aansluiten op uw interesses;
 • om advertenties te tonen en meten (bijvoorbeeld welke advertenties heeft u gezien en hoe vaak);
 • wij kunnen gegevens delen met advertentienetwerken zodat wij relevante advertenties kunnen laten zien op externe websites (denk bijvoorbeeld aan Google en Facebook);
 • om een dagrapportage op te stellen ten behoeve van onze afzet en omzet;
 • ter beveiliging van Carglass® eigendommen;
 • om een zakenrelatie met u te onderhouden door middel van periodiek contact;
 • om een goede leveranciersregister bij te houden, tijdig afspraken na te komen en te vernieuwen en om ons inkoopproces efficiënt in te richten;
 • om eventuele discussies over telefonische afspraken te voeren;
 • om onze medewerkers te trainen.

Wat zijn de ‘juridische gronden’ voor het gebruik van uw gegevens?

We hebben gegevens van u nodig vanwege de voorgenomen contractuele afspraken tussen u en Carglass®, zoals een door ons aangeboden service of product of uw recht op garantie. Wij verwerken persoonsgegevens indien u:

 • telefonisch contact opneemt met ons Customer Contact Center;
 • een e-mail naar ons verstuurt;
 • post naar ons verstuurt;
 • contact met ons opneemt via Whatsapp, de chat of social media;
 • een afspraak maakt voor het vervangen/repareren van uw autoruit;
 • ons een reparatie en/of een vervanging van een autoruit laat uitvoeren;
 • een offerte aanvraagt voor de reparatie van een kleine autoschade;
 • ons een reparatie laat uitvoeren van een kleine autoschade;
 • goederen en/of diensten aan Carglass® hebt geleverd.

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken wanneer wij daarbij een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan uw privacy. Dit geldt indien u:

 • ons van uw klantfeedback voorziet;
 • Carglass® bezoekt;
 • een mysterieshopper bent;
 • Carglass® benoemt in uw activiteiten op social media;
 •  een klant bent van Carglass®;
 • een zakenrelatie hebt met Carglass®.

Verder kunnen we uw gegevens gebruiken wanneer wij ‘toestemming’ van u ontvangen hiervoor. Dat betekent dat we uw toestemming vragen om u producten of diensten aan te bieden. Hierbij denken we altijd aan uw privacy. Wij kunnen ook uw toestemming vragen om gegevens te delen met advertentienetwerken zodat wij relevante advertenties kunnen laten zien op externe websites (denk bijvoorbeeld aan Google en Facebook).

Daarnaast kunnen we toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken voor marketing doeleinden, zoals bij aanmelding voor de nieuwsbrief. We leggen dit keurig vast en gaan hier zorgvuldig mee om.

Tot slot kunnen wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden.

Verstrekking aan derden

Als de verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden nodig is om bovenstaande doelen te bereiken, stellen wij uw persoonsgegevens aan deze derden ter beschikking in lijn met de geldende wettelijke eisen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen.

Carglass® heeft ervoor gekozen de categorie van ontvangers op te nemen en de naam van de ontvanger niet te noemen omdat dit concurrentiegevoelige informatie betreft. We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

Externe accountants
Zij voeren de controle uit op de naleving van onze interne bedrijfsregels, wet- en regelgeving en certificeringen.

Banken
Carglass® werkt samen met banken om betalingen te doen en te ontvangen.

Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders
Als de factuur voor de geleverde diensten onbetaald blijft, worden uw persoonsgegevens gedeeld met een incassobureau/gerechtsdeurwaarder om de openstaande vordering te incasseren.

Marketing partners
Carglass® werkt samen met verschillende partners om uw feedback over onze dienstverlening op te vragen en door u verstrekte data te analyseren, om onze marketing campagnes te meten en te verbeteren, om de werking van de Sites te verbeteren, om aanvullende diensten aan te bieden en te verbeteren en voor het monitoren van social media activiteiten waar Carglass® bij betrokken is. Carglass® werkt samen met onderzoeksbureaus voor klanttevredenheid en data analyse. Ten aanzien van de data analyse wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van geanonimiseerde data.

Contact center
Carglass® werkt samen met een extern Contact Center om u te bellen als u onze offerte niet heeft geaccordeerd. Het externe contact center bespreekt met u de mogelijkheid om de autoruit vervanging/reparatie uit te laten voeren door Carglass®. Als u dat niet wilt, bespreekt het externe contact center met u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens, met uw toestemming, naar onze gelieerde vennootschappen te versturen zodat zij uw autoruit vervanging/reparatie kunnen uitvoeren.

Customer contact partners
Carglass® werkt samen met verschillende partners om uw telefoongesprek door te schakelen naar het juiste contactteam van het Carglass® Contact Center, om afspraken voor vervanging/reparatie in te plannen en om andere zaken met betrekking tot de vervanging/reparatie te regelen. Om dit te bereiken werkt Carglass® samen met partners op het gebied van optimalisatiesoftware.

IT-beheerder
Om de juiste monteur in te plannen voor de reparatie/vervanging deelt Carglass® uw persoonsgegevens met de IT-beheerder.

Leveranciers van programma’s ter optimalisatie en ondersteuning van onze processen
Carglass® werkt samen met bepaalde partijen om programma’s te optimaliseren en processen te ondersteunen.

Leasemaatschappijen
Carglass® werkt samen met vrijwel alle leasemaatschappijen binnen Nederland om de administratie met betrekking tot de reparatie/vervanging van uw autoruit af te handelen.

Verzekeraars
Carglass® werkt samen met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen binnen Nederland om de administratie met betrekking tot de reparatie/vervanging van uw autoruit af te handelen en om fraude te voorkomen.

Belron® groep, waartoe Carglass® behoort
Carglass® kan, indien dit nodig is voor het verlenen van de service, uw gegevens verstrekken aan haar gelieerde partijen binnen de Belron® groep en/of dienstverleners aangesteld door deze gelieerde partijen. Dit kunnen buitenlandse partijen zijn. Deze derden kunnen partijen zijn die dezelfde diensten verleent als Carglass®, maar beter aansluiten bij uw behoefte in verband met locatie of aard van de werkzaamheden. Deze derden kunnen ook partijen zijn die worden ingeschakeld om (op centraal niveau) ondersteuning te verlenen ter uitvoering van de service.

Verstrekking aan derden buiten de Europese Economische Ruimte

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een derden die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een verwerkingsovereenkomst, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Wettelijke grondslag: deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of het aangaan van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. In dergelijke gevallen is de wettelijke bewaartermijn het uitgangspunt. Op hoofdlijnen past Carglass® de volgende uitgangspunten toe op bepalen van de bewaartermijnen:

 • 2 jaar voor niet-financiële persoonsgegevens;
 • 7 jaar voor factuurgegevens;
 • 15 jaar voor autogegevens inclusief de persoonsgegevens kenteken en VIN-nummer (chassisnummer).

Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd worden. Carglass® voorziet in een mechanisme om te verifiëren of de persoonsgegevens wel degelijk ontoegankelijk zijn nadat de vastgestelde bewaartermijnen zijn verstreken.  Uw gegevens zullen echter bewaard blijven indien dit vereist is door de wet of de naleving van enige andere wettelijke bepaling. 

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Carglass® heeft passende fysieke, technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Zo heeft Carglass® toegangscontroles (gebruikmakend van wachtwoorden), fysieke toegangscontroles, multi-factor authenticatie, beveiliging van netwerkverbindingen, anti-virus, awareness trainingen voor Carglass® medewerkers, doelgerichte toegangsbeperkingen en controle op naleving daarvan. Daarnaast hebben alle Carglass® medewerkers een geheimhoudingsplicht.

De maatregelen die Carglass® heeft getroffen, zijn in lijn met de geldende wettelijke eisen. Onverminderd het veiligheidsbeleid van Carglass®, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Carglass® geen absolute veiligheid kan garanderen.

Uw rechten

Indien u het wenst kunt u onderstaande rechten uitoefenen:

Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Carglass® van u verwerkt
U heeft het recht om te weten of Carglass® persoonsgegevens van u verwerkt en wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en om aanvullende informatie te verkrijgen over de verwerking.

Recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen indien deze niet accuraat of volledig zijn
Wij houden uw gegevens graag actueel. Als uw persoonsgegevens niet correct of onvolledig zijn dan kunt u ons om een correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens verzoeken.

Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Carglass® wist uw persoonsgegevens wanneer:

 • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • deze verwerkt worden op grond van uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • u op terechte gronden bezwaar maakt tegen de verwerking; 
 • deze onrechtmatig zijn verwerkt;
 • deze dienen te worden gewist op grond van Europese of nationale wetgeving.

Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door Carglass® te beperken. Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens kan indien:

 • u de juistheid van de gegevens betwist en u vindt dat Carglass® dat moet controleren;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens;
 • Carglass® uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft maar u wel, bijvoorbeeld voor het voeren van een rechtszaak tegen Carglass® of derden;
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en in afwachting bent van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Carglass® zwaarder wegen dan uw belangen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er sprake is van verwerking op basis van gerechtvaardigd belang. Als u van mening bent dat in uw situatie een andere belangenafweging nodig is dan kunt u dit aangeven bij Carglass®.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en deze ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht is alleen van toepassing op verwerkingen die op basis van geautomatiseerde procedés worden verricht. Bovendien moet het gaan om persoonsgegevens die met uw toestemming of op basis van een overeenkomst met u, worden verwerkt.

Recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken
U heeft het recht om uw toestemming in te trekken als toestemming de wettelijke grondslag is voor de verwerking.

Contact

In aanvulling op bovengenoemde rechten kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Carglass® uw persoonsgegevens in strijd met de toepasselijke wetgeving (heeft) verwerkt.

Vragen en/of klachten met betrekking tot uw rechten en tot onze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u bij ons indienen door een e-mail te sturen naar privacy@carglass.nl. Schriftelijke verzoeken en/of vragen kunt u tevens per post versturen naar onderstaand adres:

Postadres:
Carglass B.V.
T.a.v. Privacy Champion
Postbus 115
5690 AC Son

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw webbrowser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. Cookies worden naar de harde schijf van uw apparaat gekopieerd wanneer u de Sites bezoekt zodat ons systeem u bij een volgend bezoek kan herkennen en wij onze Sites kunnen verbeteren. Meer informatie over cookies en waarvoor Carglass® ze gebruikt vindt u op onze cookie pagina.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Onze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Carglass®.

Onze klanten beoordelen onze service met

9.1 / 10

Gebaseerd op 5639
beoordelingen


Lees alle beoordelingen


Online afspraak

U kunt hier snel en eenvoudig online een afspraak maken voor reparatie of vervanging.

Maak afspraak


Zoek vestiging

Wij helpen u graag op een van onze vestigingen. Er is er altijd een bij u in de buurt. 

Zoek vestiging