Vacature

Werken bij Carglass? Bekijk al onze vacatures!

Onze klanten beoordelen onze service met 4.6/5 (gebaseerd op 22,048 beoordelingen)
Meer flexibiliteit, meer keuze, meer loon

De werknemers staan achter het principeakkoord dat vakbonden en Carglass onlangs sloten. Medewerkers van de ruitschadespecialist kunnen een structurele loonsverhoging in lijn met het ‘inflatiecijfer CPI afgeleid’ van 2% verwachten. Carglass en de vakbonden kwamen al binnen een maand tot afspraken over onder andere flexibele werktijden en individuele keuzes van werknemers.

Loonsstijging
Terwijl vakbonden en werkgevers in de auto- en schadesector steeds vaker afspreken om de lonen te bevriezen kunnen medewerkers van Carglass in 2013 wel op meer salaris rekenen. Structureel worden de lonen met twee procent verhoogd. Daarnaast wordt de beloning op basis van persoonlijke prestaties verhoogd.

Snelle overeenstemming
Medewerkers en directie van Carglass en de vakbonden hebben intensief overlegd over een nieuwe cao. Alle partijen zijn blij met het snelle akkoord dat rekening houdt met de veranderende wensen van zowel de klant als de werkbalans van de medewerkers. Erik Derks, HR-directeur van Carglass: “Elk element uit het cao-akkoord draagt bij aan het realiseren van onze ambitie om hét voorbeeld in dienstverlening te zijn. Ook buiten onze branche. We zijn verheugd over de samenwerking met medewerkers en vakbonden gedurende het proces en zijn blij met het snelle besluit van de vakbondsleden.“

Persoonlijk keuze budget
Het personeel van Carglass kan met de nieuwe cao ook een eigen budget beheren. Met dit persoonlijk keuze budget krijgen medewerkers de keuze een aantal verlof- en ATV-dagen te verkopen en zelf over de besteding te beslissen. Binnen het persoonlijk keuze budget kan ook de keuze worden gemaakt om  het vakantiegeld per maand te laten uit betalen, te besteden aan persoonlijke gezondheids- of vitaliteitprogramma’s en  de inzetbaarheid te vergroten.

Flexibiliteit
Met de vakbonden is een gespreide roosterindeling over zes werkdagen afgesproken. De spreiding van de werkdagen en uren betekent voor het personeel een betere balans tussen werk en privé. Hiermee kan Carglass zijn klanten nog beter van dienst zijn, dit door de gebruikelijke diensten op het gewenste tijd en plek aan te bieden. Ook biedt Carglass dit jaar leerwerkplekken voor mensen met een Wajong-uitkering en stagiairs.