Vacature

Werken bij Carglass? Bekijk al onze vacatures!

Onze klanten beoordelen onze service met 4.6/5 (gebaseerd op 22,048 beoordelingen)
Principe CAO-akkoord voor personeel Carglass

Autoruitschadespecialist Carglass heeft met de vakbonden een principeakkoord over een nieuwe CAO bereikt. De vakbonden gaan met positief advies het bereikte akkoord in januari voorleggen aan de leden. Na akkoord van de leden zal de nieuwe CAO per 1 januari 2013 van kracht zijn.

Loonontwikkeling
Alle medewerkers krijgen per 1 januari 2013 een meer dan marktconforme salarisgroei onder andere gebaseerd op het inflatiecijfer CPI afgeleid berekend door het CBS. Tevens zal het glasherstelbedrijf ook in 2013  werkplekken bieden aan 10 Wajongers en 25 stagiairs.

Persoonlijk keuze budget Het personeel van Carglass kan met de nieuwe CAO ook een eigen budget beheren. Binnen dit Persoonlijk keuze budget kunnen medewerkers ervoor kiezen een aantal vrije en ATV dagen te verkopen en zelf te beslissen hoe en voor welke bestedingsdoelen zij dit geld willen inzetten. Het persoonlijk keuze budget kan  onder andere worden gebruikt door, het vakantiegeld per maand te laten uit betalen, te besteden aan persoonlijke gezondheids- of vitaliteitprogramma’s en het vergroten van de  inzetbaarheid.

Flexibiliteit
Met de vakbonden is een gespreide roosterindeling over zes werkdagen afgesproken. De spreiding van de werkdagen en uren betekent voor het personeel een betere balans tussen werk en privé. Daarmee kan Carglass zijn klanten nog beter van dienst zijn, dit door de gebruikelijke diensten op het gewenste tijdstip en plek aan te bieden.

Realiseren ambitie
Erik Derks, HR directeur van Carglass: “Elk element uit het principe CAO-akkoord draagt bij aan het realiseren van onze ambitie om hét voorbeeld in dienstverlening te zijn. Ook buiten onze branche. We zijn verheugd over de samenwerking met medewerkers en vakbonden gedurende het proces en zijn blij met het positieve oordeel van vakbonden.“ Door de gespreide roosterindeling kunnen automobilisten met ruitschade sneller geholpen worden en kunnen medewerkers hun werk beter afstemmen op hun privésituatie.