Vacature

Werken bij Carglass? Bekijk al onze vacatures!

Onze klanten beoordelen onze service met 4.6/5 (gebaseerd op 22,048 beoordelingen)
‘Verzekeringsparadox’ volgens mededingsautoriteit onaannemelijk

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) concludeert dat Carglass® volledig in overeenstemming met het mededingingsrecht concurreert op het marktsegment van autoruitreparatie en –vervanging (“autoruitherstel”). Dit heeft de mededingingsautoriteit bekend gemaakt na een onderzoek van 3 jaar naar de marktpositie van Carglass®. Volgens de NMa is het marktsegment voor autoruitherstel toegankelijk voor concurrerende bedrijven en heeft Carglass® geen dominante positie in dit marktsegment. Ook acht de NMa de zogenoemde „verzekeringsparadox?, waarbij verzekeraars een belang zouden hebben bij een dure schade om de premies voor autoverzekering op te drijven, onaannemelijk.

Onderzoek naar Carglass®
De NMa is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat Carglass geen inbreuk maakt op het mededingingsrecht. Volgens de mededingingsautoriteit, in haar laatste Besluit d.d. 17 augustus 2011, is er voldoende concurrentie en zijn er in de afgelopen jaren voldoende nieuwe concurrenten op de markt actief geworden. Daarnaast merkt de NMa op dat verzekerings- en leasemaatschappijen die Carglass® aanbevelen bij hun klanten, de ruimte hebben om met een schadehersteller naar keuze zaken te doen. De afspraken die Carglass® maakt met maatschappijen om de schadelast te beperken en uniforme service te bieden aan automobilisten, zijn volgens de NMa dan ook in overeenstemming met het mededingingsrecht.

De NMa heeft ook onderzoek gedaan naar de zogenoemde ‘verzekeringsparadox’ van prof. dr. Jeroen Hinloopen. Hij betoogde dat verzekeringsmaatschappijen baat hebben bij hoge schadebedragen, zodat bij automobilisten de prikkel zou blijven bestaan om zich te verzekeren tegen autoschade. Dat zou volgens prof. Hinloopen leiden tot hogere verzekeringspremies. Net zoals prof. dr. Maarten Jansen concludeert nu ook de NMa dat de verzekeringsparadox erg onaannemelijk is aangezien op zowel het marktsegment voor autoruitherstel als cascoverzekeringen voldoende concurrentie is.