Afspraak maken

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

CARGLASS B.V. (Carglass®) levert de hierbij aangeboden informatiediensten op basis van de hierna-volgende algemene gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) over het gebruik van deze website (‘website’) alsmede van dit internetoptreden van Carglass®.

Informatie, Vrijwaring

Alle informatie die op deze website staat, is vrijblijvend. Voor de resultaten of beoordelingen die door het gebruik van de informatie kunnen worden verkregen, met name met betrekking tot de actualiteit, juistheid, doelmatigheid en volledigheid van de informatie, inhoud en documenten, staat Carglass® niet garant. Carglass® garandeert evenmin dat deze website alle informatie bevat die Carglass® bekend is.

Prestaties van Carglass®

Carglass® heeft te allen tijde het recht deze website geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen. Carglass® waarborgt op grond van de gesteldheid van computersystemen evenals van het internet niet dat deze website onafgebroken beschikbaar is.

Het sluiten van het contract, Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deze website alsmede de inhoud ervan vormen geen aanbod voor de levering of prestatie van producten of dienstverleningen. Bij het sluiten van contracten tussen Carglass® en de klant gelden de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Carglass®. Deze zijn volgens de algemene Voorwaarden (zie Algemene Voorwaarden) vermeld.

Industriële octrooien

De merktekens , Carglass®, , GLASS MEDIC® , en HPX3® zijn merken en geregistreerde merken van Belron S.A. en haar dochtervennootschappen en mogen door Carglass® binnen de grenzen van licentieafspraken worden gebruikt.

Alle rechten wat betreft industriële octrooirechten van Carglass® zijn voorbehouden. De gebruiker neemt deze rechten in acht. Informatie en overige inhoud, merken, auteursrechten evenals overige industriële octrooirechten van deze website mogen alleen met voorafgaande toestemming van Carglass® worden gebruikt, gedownload, gekopieerd, verkocht, verhuurd, veranderd of op andere wijze worden benut.

Hyperlinks naar Websites van derden

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Carglass® neemt voor de inhoud van deze websites van derden geen verantwoording of aansprakelijkheid op zich en ook eigent Carglass® zich deze websites en de inhoud ervan niet toe, omdat Carglass® deze doorgelinkte inhoud niet controleert, toetst en ook niet voor deze inhoud of informatie verantwoordelijk is. Het gebruik van deze doorgelinkte inhoud en/of websites is voor eigen risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid voor feitelijke gebreken of rechtsgebreken

Voor zover Carglass® informatie, inhoud, software of documentatie kosteloos ter beschikking stelt, is aansprakelijkheid voor feitelijke gebreken of rechtsgebreken aan de informatie, inhoud, software of documentatie, met name wat betreft hun actualiteit, juistheid, doelmatigheid, volledigheid, toepasbaarheid en het vrij zijn van industriële octrooirechten van derden – behalve in geval van opzet, kwade trouw alsmede schending van leven, lichaam of gezondheid – uitgesloten.

Overige aansprakelijkheid, virussen

De aansprakelijkheid van Carglass® voor feitelijke gebreken of rechtsgebreken richt zich naar de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van Carglass® uitgesloten, behalve als bijvoorbeeld vanwege opzet, grove nalatigheid, schending van leven, lichaam of gezondheid, overname van een kwaliteitsgarantie, arglistig verzwijgen van een gebrek of vanwege schending van essentiële contractuele verplichtingen volgens wettelijke voorschriften Carglass® verplicht aansprakelijk is. Schadevergoeding vanwege wezenlijke contractuele verplichtingen is beperkt tot de hoogte van de het contract kenmerkende, voorzienbare schaden, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Op grond van de gesteldheid van computersystemen en het internet garandeert Carglass® niet dat deze vrij van virussen zijn. Voor het downloaden van informatie, inhoud, software of documentatie zal de gebruiker ter bescherming van zichzelf evenals ter voorkoming van virussen op de Carglass® website voor gepaste voorzorgsmaatregelen en virusscanners zorgen. Het downloaden van informatie, inhoud, software of documentatie gebeurt voor eigen risico van de gebruiker.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Het Nederlandse recht is van toepassing onder uitsluiting van het VN-kooprecht. Het bevoegde gerechtshof is, als de gebruiker handelaar in de zin van het handelswetboek is, Eindhoven.

Onze klanten beoordelen onze service met

9.1 / 10

Gebaseerd op 5639
beoordelingen


Lees alle beoordelingen


Online afspraak

U kunt hier snel en eenvoudig online een afspraak maken voor reparatie of vervanging.

Maak afspraak


Zoek vestiging

Wij helpen u graag op een van onze vestigingen. Er is er altijd een bij u in de buurt. 

Zoek vestiging